AMSTERDAM – De vergassingsinstallatie van Bio Energy Netherlands in de haven van Amsterdam heeft waterstof kunnen separeren uit syngas en heeft daarmee pure waterstof geproduceerd uit biowaste. Het is wereldwijd voor het eerst dat uit deze vorm van ‘biowaste’ pure waterstof (99,999%) gewonnen wordt. De installatie leverde al sinds begin 2022 groene stroom en warmte aan een lokaal warmtenet.

Door de hoge puurheid van de waterstof kan deze worden ingezet als duurzame brandstof in auto’s en bussen, of als grondstof voor chemische processen. Na opschaling kan de productie worden opgevoerd tot ruim 4,500,000 kilo per jaar, genoeg om 100 auto’s per uur te voorzien.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en het AKEF (Amsterdams Klimaat & Energiefonds).

Negatieve CO2-emissies

De installatie van Bio Energy Netherlands maakt louter gebruik van niet-recyclebaar lokaal/regionaal afvalhout (uit een straal van maximaal 150km van de installatie in Amsterdam), waaronder snoei-afval, dat geen andere mogelijke bestemming heeft. Door dit middels vergassing te converteren naar waterstof in plaats van te verbranden, wordt ruim 99% minder stikstof uitgestoten, terwijl er bij het vergassingsproces überhaupt geen fijnstof vrijkomt.

Omdat de CO2 die tijdens het omzettingsproces naar waterstof vrijkomt wordt afgevangen leidt dit, in combinatie met de CO2-opname door de aangroei van de (gesnoeide) biomassa, tot negatieve emissies. De afgevangen CO2 kan vervolgens worden ingezet in bijvoorbeeld de tuinbouw, door brouwerijen, in de chemie, in e-fuels of worden opgeslagen. Zo kan er in totaal 65.000 ton CO2 per jaar worden bespaard.

De restproducten zijn de afgevangen CO2 en ‘biochar, een ‘carbon sink’ die kan worden ingezet als bodemverrijker en -verbeteraar. Biochar is een vaste, stabiele vorm van opslag van CO2, die daarmee niet in de atmosfeer komt.

Techniek

Middels een gepatenteerde vergassingstechniek van Net Zero Hydrogen is het mogelijk om syngas met een extreem laag teergehalte op commerciële schaal te produceren. Hierna wordt het syngas respectievelijk gecomprimeerd, verhit en wordt er stoom aan toegevoegd, waarna een lage temperatuur water-gas shift reactor ervoor zorgt dat de CO reageert met de stoom (H2O) om waterstof (H2) en CO2 te produceren.

Met de toevoeging van een module voor drukwisseladsorptie, met een filter dat op álle gassen (waaronder CO2) behalve waterstof reageert, wordt de CO2 vervolgens afgevangen waarna alleen  pure waterstof (H2) overblijft.

De installatie in Amsterdam, kan uitgebreid worden naar 6 vergassingsreactoren met ieder een maximaal vermogen van 6MW. Dankzij de modulaire opbouw kunnen grotere projecten ontwikkeld worden. In Delfzijl heeft Bio Energy Netherlands inmiddels een vergunning verkregen voor de plaatsing van in totaal 16 reactoren van eveneens 6MW. Tezamen bereiken zij een jaarlijkse productiecapaciteit van 45 miljoen kubieke meter groengas/bio-methaan (CH-4), een één-op-één vervanger van Gronings gas.

Over Bio Energy Netherlands

Bio Energy Netherlands richt zich op het omzetten van duurzame biomassa naar syngas. Dit gas wordt gebruikt om groene waterstof en groengas produceren. De locatie van Bio Energy Netherlands in de haven van Amsterdam is sinds 10 januari 2022 volledig operationeel en produceert sindsdien 24/7 duurzaam syngas.